Postup pro vyplnění Rozvojového plánu

Vzhledem k častým chybám v Příloze č. 2 Rozvojový plán si dovolujeme upřesnit postup pro jeho vyplnění. V oddílu č. 1 Koučink ve sloupci žadatel vyplní max. 285 hod určené na služby kouče. Spoluúčast žadatele je 0,-. V oddílu č. 2 Poradenství je spoluúčast žadatele 20 % z ceny poskytnutých služeb. Žadatel může čerpat max. 1282 hodin na poradenství, kdy odměna je 1950 Kč bez DPH za 1 hod poradenských služeb.
hh
Například žadatel hodlá čerpat 25 hod na poradenské služby z oddílu 2.1 Finance Rozvojového plánu. Výpočet je následující:
25 (hodin) * 1950 (hodinová sazba za poskytnutou službu poradenství) * 0,20 (20 % spoluúčast žadatele na hrazení služeb poradenství) = 9750,-
hh
Následně se provedou součty za jednotlivé oddíly Rozvojového plánu do sloupce „Předpokládaná maximální spoluúčast žadatele za rozp. položku (v Kč) bez DPH“ a celkový součet maximální spoluúčasti žadatele za projekt.

Ceny jsou uváděné bez DPH, které je nezpůsobilým výdajem projektu.

Vzor vyplněného Rozvojového plánu naleznete zde.