Bohuslav Haltmar

Sdružení fyzických osob GEOAPPLICATION pod názvem „Bohuslav Haltmar“ řeší úlohy aplikovaného výzkumu využití geopotenciální konstanty W0 v pěti tematických oblastech: HD – programový systém pro určení výšek na základě konstanty geopotenciálu na geoidu W0; TMZH – technologie transformací nulových hodnot výšek mareografů a sítě pevných lokálních systémů do jednotného celosvětového výškového systému; CHTH – technologie výpočtů geodetických výšek bójí hlásného systému pro nebezpečí tsunami; LHS – technologie určení přesné nadmořské výšky v lokálním výškovém systému družicového navigačního přístroje; VTT – metoda pro lokalizaci perspektivních míst výskytu přírodních zdrojů surovin a vody.