Control System International a.s.

Společnost Control Systém International a.s. nabízí službu CS Post Processing, jejíž vývoj reaguje na potřeby trhu a zákazníků, kteří disponují vlastními zdroji pro sběr 3D dat a hledají efektivní systém pro jejich pokročilé zpracovaní a analýzu. Služba využívá zejména nově vyvinutého produktu OBS (One Button Scanning), který umožňuje extrémně rychlý jednotlačítkový sběr 3D dat a jejich automatické zaslání na cloud, kde jsou data zpracovaná pomocí CS Post Processingu.

www.controlsystem.cz
www.controlsystem.ca