GINA Software s.r.o.

GINA je mobilní taktický GIS (Geografický informační systém) umožňující uživatelům rychle zmapovat situaci, koordinovat záchranáře v reálném čase, snížit náklady na správu a dělat rychlejší a lepší rozhodnutí. Je určen pro mimořádné události a řízení bezpečnosti. Společnost úzce spolupracuje s lidmi přímo v akci – s hasiči, policií, záchrankou a lidmi z bezpečnostního sektoru. Díky tomu je možné zefektivnit jejich práci a udělat ji bezpečnější.

www.ginasystem.com