ict.max s.r.o.

Produkty společnosti spadají do oblasti geografických informačních systémů s možností návazných nadstavbových řešení nad relevantními standardními produkty. Jejich jedinečnost tkví především v zaměření na vysoce stabilní, přesto však poměrně dynamicky se rozvíjející sektor utilitních distribučních společností. Zde pomohou tyto produkty přispět ke zvýšení informační hodnoty technických dat a prostorových informací. Kromě finanční úspory představují produkty pro zákazníka rovněž vyšší přidanou hodnotu ve vztahu k jeho klientům díky rozšíření a zkvalitnění poskytovaných služeb.

www.ictmax.cz