Marcel Jiřina

Marcel Jiřina stojí za vývojem unikátního nástroje s názvem Bianta, který pomáhá lékařům při diagnostice rakoviny. Bianta pracuje se statistickými údaji a výsledky testů konkrétních pacientů a pomocí sofistikovaných algoritmů a bayesovských klasifikátorů dokáže s velkou úspěšností odhadnout pravděpodobný typ a lokaci rakoviny a metastáz. Opírá se o epidemiologická data získaná z Českého statistického úřadu a o hodnoty biologických markerů měřených u konkrétního pacienta. Obecně se firma zabývá vývojem softwarových řešení zejména pro sofistikované zpracování nestrukturované informace (textmining, zpracování obrazu).

www.surmon.org