RNDr. Dvořák Ivan CSc, PGCertKT(Open)

Foto_Dvorak_Ivan

Všechna dosavadní zaměstnání:

 • 2013 – Expertní komise „Open Innovation and Knowledge Transfer, DG RI Evropské komise, Brusel
 • 2009-2013 – Association of Knowledge Transfer Organizations and Professionals o.s.,  předseda
 • 2005 – dosud – Societas Rudolphina, o.s.,  – Občanské sdružení zaměřené na budování znalostní společnosti, člen – 2005 – dosud; v letech 2005-2012 předseda
 • 2004 – dosud – ILA s.r.o.,  jednatel a společník  – Komerční banka a.s., Praha (SG Group); ředitel odboru restrukturalizace a vymáhání nedobytných pohledávek (2003-2004), vedoucí týmu pro restrukturalizaci a vymáhání nedobytných pohledávek nad 500 mil. Kč (2001-2003)
 • 2000-2001 – Česká televize, Praha, člen ekonomické poradní komise Rady ČT
 • 2000 – ILA s.r.o.,  jednatel a společník
 • 1998-2000 – Československá Obchodní Banka a.s. (KBC Group)  – vedoucí oddělení rizikového a rozvojového financování; vedoucí týmu pro restrukturalizaci dceřiných společností (1995-1998)
 • 1997 – FINOP a.s., člen Představenstva
 • 1996-1997 – Libertas a.s., předseda Představenstva
 • 1996-1997 – ZVÚ a.s., místopředseda Představenstva
 • 1994-1995 – ILA s.r.o., jednatel a společník
 • 1992-1994 – Software602 a.s., výkonný ředitel
 • 1991-1992 – Světová zdravotnická organizace – World Health Organization, Ženeva, reprezentace WHO v ČR  – „liaison officer“ na Ministerstvu zdravotnictví ČR
 • Psychiatrické centrum Praha (dříve Výzkumný ústav psychiatrický),
  vědecký sekretář (1990-1991)
  vedoucí Informační sekce (1988-1990),
  vedoucí Oddělení aplikované matematiky (1986-1988)
 • 1981 – 1986 – Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha, externí přednášející
 • 1978-1979 – Biofytikální ústav AV SSSR, Puščino na Oce, Moskevská oblast, SSSR, vědecký stážista
 • 1975-1976 – Vojenská prezenční služba v ČSA, programátor
 • Středisko biomatematiky, Fyziologický ústav ČSAV, Praha
  vědecký pracovník (1981-1986)
  vědecký asistent (1973-1981)

Profesní zkušenosti:

 • působení ve vědecké sféře (do úrovně vědeckého tajemníka ústavu – FgÚ ČSAV, PCP) – 150 odborných publikací, spoluautorství na 4 knihách
 • zkušenost z působení ve velkých mezinárodních institucích (WHO, ProTon Europe) a státní správě (MZ ČR)
 • řízení středních a velkých podniků (Software602 s.r.o, Libertas a.s., ZVÚ Hradec Králové)
 • působení ve finančních institucích (ČSOB a.s., FINOP a.s., Komerční banka a.s.)
 • učení na a spolupráce s vysokými školami (Univerzita Karlova, Management Center Innsbruck, TU Liberec, JČÚ, ZČÚ, UHK, VŠFS) a mnoha výzkumnými institucemi (BC AV České Budějovice, BIOCEV)
 • řízení poradenských firem působících v oblasti přenosu znalostí a technologií (ILA s.r.o., Socieras Rudolphina o.s.)
 • řízení lokálních profesních organizací (AKTOP)
 • působení v poradních komisích orgánů a institucí ČR a EU (Česká televize, MŠMT, MHMP, MPO, DG RI EK)

Dovednosti:

 • zpracování analýz, projektů a žádostí o jejich financování, příprava, oponentura a řízení realizace projektů, vyjednávání a smluvní zabezpečení projektových aktivit, komunikace s klienty, dodavateli a partnery
 • strategické i operační řízení malých i větších týmů,  finanční restrukturalizace a podpora expanze firem, strategické plánování inovací na úrovni ČR i EU
 • jazykové znalosti: anglicky – velmi dobře, rusky – velmi dobře, francouzsky – hovorově, německy – pasivně
 • obecná počítačová gramotnost
 • řidičský průkaz „B“

Specializace:

 • biofyzika
 • biomatematika
 • kybernetika
 • finanční inženýring
 • rizikové a rozvojové financování
 • zakládání a rozjezd společností
 • telematika
 • inovační management
 • management znalostí

Reference, úspěchy:

 • Úspěšná reorganizace Střediska aplikované matematiky a Informační sekce Výzkumného ústavu psychiatrického (VÚPs) (1986-1988)
 • Úspěšná transformace Výzkumného ústavu psychiatrického (VÚPs) na Psychiatrické centrum Praha (PCP) (1990)
 • Úspěšné zastupování Světové zdravotnické organizace (WHO) v ČR (1991-1992)
 • Úspěšné řízení expanze Software602 – z 25 na 140 pracovníků (1992-1994)
 • Publikace příručky Vademecum úspěšného managera (Management Press, Praha, 1994)
 • Úspěšné působení v ČSOB, velký podíl na založení fondu rizikového kapitálu „Czech Private Equity Fund“ (1997)
 • Publikace první české učebnice Rizikový a rozvojový kapitál, Venture Capital (Management Press, Praha 1998)
 • Založení a rozjezd společnosti CEDA a.s. (2000)
 • Úspěšné působbení v KB, vymožení velké části „rizikového dluhového portfolia“, restukturalizace expozice u CK Fišer (2001-2004)
 • Založení a úspěšný rozjezd sdružení Societas Rudolphina (2005-2006)
 • Odborné řízení projektu Centrum pro přenos poznatků a technologií UK financovaného z JPD2 (2005-2008)
 • Odborné řízení projektu Inovační podnikání na Univerzitě Karlově financovaného z JPD3 (2006-2008)
 • Založení a rozjezd profesní organizace Association of Knowledge Transfer Organizations and Professionals, o.s. (AKTOP) (2008-2010)
 • Působení jako externí expert v projektu Cert-TTT-M financovaném ze 6. RP (2007-2010)
 • Podíl na založení a rozjezdu společnosti CE-Traffic (2010)
 • Úspěšná účast (za UK) v projektu EUKTS zaměřeném na vývoj celoevropského systému akreditace a certifikace vzdělávání v KTT financovaném ze 7. RP (2010-2012)
 • Odborná garance projektu Aplikace evropského vzdělávacho modelu v KTT ve vybraných regionech financovaného z OP VK (2010-2012)
 • Odborná garance projektu Aplikace evropského vzdělávacho modelu v KTT na UK financovaného z OP VK (2010-2012)
 • Odborná garance projektu Aplikace evropského vzdělávacího modelu v KTT v dalších regionech ČR financovaného z OP VK  (2012-2014)
 • Členství v  Prezidiu ProTon Europe (panevropská organizace „Technology Tranfer Offices“) (2012-2013)
 • Členství v expertní komisi „Open Innovation and Knowledge Transfer“ DG Research and Innovation, European Commission, Brusel (zpracování expertních podkladů pro formulaci politiky EK v oblasti transferu znalostí a inovací) (2013)
 • Vyučování inovačního managementu v Management Center Innsbruck (MCI) (2009 – dosud)
 • Členství v Radě pro komercializaci Univerzity Karlovy v Praze (2014 – dosud)