Robin Vašnovský

Cesta za novým domovem by měla být jako splněný sen: plná nadšení, tvůrčích představ a volnosti. Společnost proto vytváří online webovou aplikaci, která to umožní s minimem finančních nákladů. Podobně jako ve hře si můžete navrhnout svůj vysněný dům a jeho dispozice s reálnými parametry. Před finální úpravou architektem má každý laik neomezený prostor na průchod svých fantazií. Rentabilitu záměru pak zajišťuje prodej studie ve formátu usnadňujícím následnou přípravu potřebné projektové dokumentace.

www.chci-dum.cz