Rozhovor s úspěšným účastníkem projektu CzechEkoSystem

rozehnal_michal

Kdo je Michal Rozehnal
V roce 1992 vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Zkušenosti sbíral ve společnostech Westinghouse, Ernst & Young, České Fúze & Akvizice či Adastra. Od roku 2011 je CEO společnosti Reporting.cz. 

ggg

Reporting.cz: Jděte si za svým a vyzbrojte se trpělivostí

jj

Jedním z úspěšných účastníků projektu CzechEkoSystem agentury CzechInvest je společnost Reporting.cz. Produktem společnosti je online Business Intelligence aplikace zaměřená na reporting a plánování financí, řízení obchodu a vztahu k zákazníkům a další oblasti důležité pro úspěšné řízením firmy. Během dvou let od uvedení do ostrého provozu REPORTING.CZ získal a formou služby provozuje reporting u více než 100 zákazníků v Čechách a dalších 20 zemích po celém světě.

Naše otázky zodpověděl Ing. Michal Rozehnal, CEO Reporting.cz.

1. Rozhodli jste se změnit způsob finančního reportingu a plánování. Co Vás k tomu vedlo?

 Zaváděním reportingů s využitím nejrůznějších technologických platforem pro české i nadnárodní zákazníky se zabýváme přes 20 let. Dlouhou dobu jsme hledali nástroj, který by nezatěžoval firmy z hlediska IT infrastruktury a podstatnou část nastavení a administrace přenášel z úrovně IT na koncové uživatele – kontrolery, finanční a obchodní manažery nebo ředitele, kteří vědí nejlépe, co chtějí. V komunikaci mezi nimi a IT ohledně specifických business požadavků jsme viděli největší riziko ohrožení úspěšnosti projektů a bylo důvodem se pokusit o změnu.

2. Co stojí za dosavadním úspěchem Vašeho projektu?

Za úspěchem projektu stojí jednoznačně kombinace zvládnuté technologie cloudového reportingu s business kompetencemi v oblasti návrhu reportovacích řešení / datových modelů.

 3. Jak k němu přispěla účast v projektu CzechEkoSystem realizovaným Agenturou CzechInvest?

Agentura CzechInvest nám zajistila jedinečnou možnost využít služeb Deloitte. Deloitte nám v rámci projektu posoudili IT bezpečnost celé navržené infrastruktury a obsluhy zákazníků. Jejich výrok ohledně úrovně zabezpečení nám zajistil klíčové zakázky a reference velkých mezinárodních zákazníků.

Dalším výstupem projektu bylo vytvoření marketingové strategie a podpora při přípravě příspěvků do dvou pro Reporting.cz úspěšných konferencí.

Deloitte pro Reporting.cz revidovali mezinárodní smluvní koncept upravující poskytování cloudových služeb a nakonec se stala pro Reporting.cz zajímavým obchodním partnerem.

 4. V čem by byly začátky podnikání obtížnější, kdybyste se projektu CES nezúčastnil?

Zřejmě bychom se neztratili. Účastí v projektu jsme však získali větší rychlost a manévrovací schopnosti, výrazně narostl počet příležitostí.

 5. Daří se Vám v současnosti, narůstá zájem o tento typ služby? 

Ano, o naše služby zájem narůstá, dá se říct, geometrickou řadou. S tím souvisí problém zajištění kvality nejen vlastních, ale i partnerských implementací.

 6. Vzpomenete si na nějaký konkrétní příklad zákazníka, kterému Vaše služba pomohla zásadním způsobem?

Sázková a loterijní společnost Fortuna využívá od roku 2016 náš systém pro finanční konsolidaci a reporting. Rozsáhlé řešení napříč celou skupinou jsme navrhli a realizovali v řádu několika týdnů. Management Fortuny získal za zlomek ceny a času spojeného s implementací tradičních řešení moderní nástroj, který poroste společně s rostoucími nároky na prezentaci, řízení a rozhodování.

 České Švýcarsko, o.p.s. zajišťujeme finanční projektový reporting. Každý projekt je nyní on-line pod kontrolou z hlediska hospodářského výsledku, cash flow a odchylek proti plánu.

 Společnosti Dentamed jsme vloni dodali systém pro segmentaci zákazníků a podporu obchodního týmu. Obchodníci získávají nyní v každém okamžiku přehled o nákupním chování zákazníků, porovnání proti plánu a ostatním zákazníkům, stejně jako plnění svých KPI.

7. Co aktuálně chystáte?

Novinky. Souvisí s nárůstem zákazníků a ještě rychleji rostoucími očekáváními. Nedávno nás oslovila firma s požadavkem na reporting v oblasti internetu věcí. Konkrétně vyhodnocením pohybu předmětů ve vymezeném prostoru a čase. Jedním z posledních hitů je také tzv. iFrame. Náš reporting umíme zabudovat do aplikací našich obchodních partnerů, pro které jsme dříve byli konkurencí.

8. Co Vás na Vaši práci nejvíc baví?

Projekt Reporting.cz rozvíjíme 5. rokem. Představy, se kterými jsme začínali, se několikrát kompletně přetočily, možnosti uplatnění se neustále rozšiřují. Prakticky denně se setkáváme s novými datovými zdroji, požadavky a náměty na jejich zpracování a prezentaci v zajímavých souvislostech. Naši zákazníci nám dávají najevo, že jsou s námi spokojení. Projekty většinou končí další objednávkou a rozšiřováním…  

Uvědomuji si, že máme vynikající vývojový tým, ač byste jeho členy spočítali na prstech jedné ruky. Držíme pod kontrolou vlastní infrastrukturu i aplikaci, kterou úspěšně konkurujeme všude možně velkým zahraničním řešením.

9. Co považujete za nejdůležitější věc, kterou jste se díky budování startupu naučil?

Určitě je to trpělivost. Jen nevím, jestli jsem se jí díky projektu REPORTING.CZ naučil nebo jsem k ní byl přinucen a prostě jen přijal realitu.

Rozhodnutí budovat podruhé z nuly, bez kapitálu, bez referencí a bez předem zajištěných zákazníků technologicky zaměřenou firmu působící na globálním, vysoce konkurenčním trhu, by mi asi trvalo mnohem déle než v případě projektu Reporting.cz. Vzhledem k našemu základnímu zaměření – sběru, zpracování a poskytování často velice citlivých informací, navíc cloudovou technologií, bylo v případě začínající malé české firmy potřeba získat důvěru zákazníků. Počáteční nadšení velice rychle přerostlo v profesionalizaci celého týmu z hlediska obsahu (návrh a realizace IT infrastruktury, aplikační vývoj, návrhy modelů) i formy (marketing, sales, projektové řízení). Teprve po třech letech základního vývoje a dalších dvou letech od spuštění komerčního provozu nám naši zákazníci jasně potvrzují, že jsme se vydali správným směrem.  

10. Máte nějaký vzkaz/doporučení pro ty, kteří se chystají založit vlastní startup?

Obrňte se trpělivostí. Veškeré své sny a představy o úspěchu a okamžiku, kdy se dostaví, stejně jako náklady, úsilí a čas s tím spojené, vynásobte nejméně dvěma, raději třemi. Jděte si za svým a přitom zůstaňte v realitě, vyhodnocujte zpětnou vazbu.   

 Děkujeme za rozhovor!