Šoltys Marek

Marek_Soltys

Všechna dosavadní zaměstnání:

 • Partner&Senior Consultant,  AtkinsClark consulting, 2 roky Odpovědný za strategické poradenství, poradenství v řízení změny, performance management v obchodní a produktové oblasti
 • Ředitel Business Development,  Strategy&Planning Vodafone CZ, 4 roky Opovědný za korporátní strategii, výnosy z prodeje Enterprise zákazníkům a non-telco zdrojů, Wholesale P&L, M&A
 • Ředitel Obchodu a Marketingu, člen představenstva společnosti, ANECT a.s,, 7 let Odpovědný za firemní strategii, Obchod, Presales, Marketing a Product Management. Zaměření především na Enterprise zákazníky v segmentech Státní správa, Finance, Telco a Utility.
 • Business development manažer,  Eurotel Praha, 6 let Ospovědný za vývoj nových produktů a služeb s přidanou hodnotou pro korporátní I retailový segment. Projektovéřízení a řízení programů.

 

Profesní zkušenosti:

 • obchodní ředitel
 • ředitel strategie
 • konzultant
 • change manager

 

Dovednosti:

 • mentoring
 • koučing
 • interim management
 • řízení změny
 • implementace strategie
 • projektové řízení
 • performance improvement

 

Specializace:

 • IT
 • Telco
 • Banking
 • Energy&Utility

 

Reference, úspěchy:

 • Business transformation
  Řešení problému společnosti potýkající se zásadním poklesem obratu i ziskovosti v IT službách. Výsledkem projektu, který obsahoval hledání nových tržních příležitostí bylo nejen nalezení dočasného monopolního postavení na trhu, ale i vytvoření strategických partnerství a strategie vstupu na zahraniční trhy ve střední Evropě.
 • Sales management
  Zákazník se potýkal se schopností řídit celosvětový prodej prostřednictvím nepřímých distribučních kanálů. Management společnosti neměl možnost odřídit přidanou hodnotu přes partnery a efektivně hledat nové zákazníky v regionech. Navrhli jsme sales management nástroje (plánovací nástroje, reporting a nástroje řízení), až na úroveň detailní aktivity v dané zemi. Zákazník je v současné době v růstové fázi.
 • Sales management
  V naší společnosti dlouhodobě stagnovala nabídka řešení pro tkzv „Nová média“. Divize se dlouhodobě pohybovala ve ztrátě. Změnou obchodní strategie, vytvořením strategických partnerství a důsledným naplňováním jednotlivých kroků se divize v horizontu několika měsíců ocitla v provozním zisku. Který se v následujícím fiskálním období zvýšil o násobky předchozí hodnoty.
 • Procesní optimalizace
  Pracoval jsem na projektu optimalizace provozu společnosti. Společnost vyvíjí produkty, které dodává velkým zákazníkům prostřednictvím partnerské distribuce. S růstem prodeje mimořádně rostl i objem nákladů na provoz podpory produktů. Výsledkem bylo zavedení Incident managementu, lokální centra podpory a optimalizace řízení zdrojů. Společnost v současné době šetří náklady v jednotkách milionů korun.
 • Business development
  Společnost se potýkala s trvalým poklesem tržeb. Stále se hledaly nové zdroje příjmů. Náš projekt se zaměřil na optimalizaci vnitřní infrastruktury. Při této příležitosti došlo k návrhu rozvoje, který by byl schopen adresovat tržní potenciál našich konkurentů vstupem na velkoobchodní trhy. Očekávání se naplnila a v současné době se jedná o zisk v řádu desítek milionů korun