Soutěž Česká inovace 2014

Česká inovace o.p.s. každý rok vyhlašuje soutěž, prostřednictvím které chce oslovit inovátory bez ohledu na jejich věk, odvětví, ve kterém pracují, nebo zkušenosti. Smyslem je dát inovátorům a inovativně smýšlejícím lidem prostor pro zviditelnění a propagaci jejich inovativních nápadů jak v ČR, tak na mezinárodní scéně.

Cílem soutěže je rozpoznat perspektivní inovace, ocenit jejich autory a podpořit další uplatnění v praxi. Česká inovace již pomohla desítkám projektů posunout se o krok vpřed zviditelněním, radami, finanční podporou anebo propojením s relevantními partnery.

Klíčovou cílovou skupinou soutěže jsou fyzické a právnické osoby žijící či podnikající na území České republiky, kteří mají chuť neustále zlepšovat věci kolem sebe, přicházejí s novými nápady a mají odhodlání. Soutěž je příležitostí pro ty, kteří hledají možnost, jak prosadit svůj nápad na trhu, hledají pomocnou ruku a podporu.

Oceněné Inovace budou mediálně zviditelněny, získají konzultační podporu pro další rozvoj, přístup k finančním zdrojům a kontakty. Vítězný projekt získá cestu do Ameriky – inovačního centra společnosti 3M Česko a další věcná plnění ušité na míru potřebám inovačního projektu. Soutěž Česká inovace se orientuje především na praktickou podporu komerčního uplatnění nápadů.

Uzávěrka pro podání přihlášek je 5. 12. 2014 a přihláška je k dispozici na http://www.ceskainovace.cz/cz/soutez/offline-prihlaska.

Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne na Festivalu Česká inovace, který se uskuteční 27. března 2015 v Národní technické knihovně v Praze. Zástupci všech soutěžních projektů získají zvýhodněné vstupné.

Info o soutěži: http://www.ceskainovace.cz/cz/soutez/o-soutezi