SPINDO s.r.o.

Jedná se o informační webový portál s celorepublikovou působností (ovšem s důrazem na konkrétní lokality), který podporuje výhradně malé a střední místní české firmy v jejich obchodu a marketingu; cílem je pomoci menším firmám se účinně, měřitelně a levně propagovat; obstát v konkurenci a mediálním tlaku velkých firem; efektivně pracovat se svými výhodami a tím udržet stálé a získat nové zákazníky. Je kladen důraz na lidský rozměr projektu, tedy na komunikaci mezi zákazníky a „jejich“ místními podnikateli, na sbližování těchto dvou skupin lidí. Projekt má přesah do mikro i makroekonomické roviny, kde pomáhá udržet peníze ve městě a v české republice tím, že podporuje spotřebitele v tom, aby utráceli své peníze u svých místních podnikatelů a ne u zahraničních řetězců.

Spindo je postaveno na třech základních myšlenkách:

  1. souhlasný marketing – nikomu nic nenutíme, zákazníci si sami vybírají informace, které chtějí konzumovat
  2. nejlepší reklama = doporučení – podporujeme rozšíření klientely místních podnikatelů formou doporučení od stávajících zákazníků
  3. dlouhodobá a cílená komunikace firmy se zákazníky – firmy by si měly vybudovat povědomí u svých zákazníků a udržovat je stále informované

Čeho chceme dosáhnout:

  1. podpora podnikání a nakupování v místních firmách
  2. protiváha proti řetězcům a e-shopům, které likvidují malé firmy
  3. udržení podnikatelského koloritu ve městech
  4. podpora finanční samostatnosti regionů (měst)
  5. v dlouhodobém horizontu – poskytování ucelených služeb malým firmám v oblasti marketingu

www.spindo.cz