Statistika podaných žádostí a realizovaných projektů I. Výzvy

Celkový počet podaných žádostí:  46
hh
Počet vyřazených žádostí:  15
hh
Počet projektů projednávaných Hodnotitelskými komisemi:  31
hh
Počet projektů doporučených HK:  20

 

Kolik účastníků I. výzvy  již v CzechEkoSystému funguje

Realizované projekty (podepsaná smlouva o s poskytnutí podpory): 19

hh

Čerpání

Koučink:  4 969 hod.
hh
Poradenství: 4 260 hod.
hh
Celkem čerpání: 15 361 226 Kč bez DPH

hh

Geografické rozložení

Percentuálně zastoupení projektů v jednotlivých krajích
z celkového počtu podaných žádostí  v I. Výzvě.

 

 

 

Percentuálně zastoupení projektů v jednotlivých krajích
z celkového počtu realizovaných projektů I. Výzvy.