Statistika podaných žádostí a realizovaných projektů II. Výzvy

Celkový počet podaných žádostí:  35
hh
Počet vyřazených žádostí:  3
hh
Počet projektů projednávaných Hodnotitelskými komisemi:  32
hh
Počet projektů doporučených HK:  21

hh

Kolik účastníků II. výzvy již v CzechEkoSystém funguje

Realizované projekty (podepsaná smlouva o s poskytnutí podpory):  20

hh

Čerpání:

Koučink:  5 471 hod.
hh
Poradenství: 10 103  hod.
hh
Celkem čerpání:  25 356 814 Kč bez DPH

hh

Geografické rozložení

Percentuálně zastoupení projektů v jednotlivých krajích
z celkového počtu podaných žádostí  II. Výzvy.

 

 

Percentuálně zastoupení projektů v jednotlivých krajích
z celkového počtu realizovaných projektů II. Výzvy.