Statistika podaných žádostí a realizovaných projektů III. Výzvy

Celkový počet podaných žádostí:  164
hh
Počet vyřazených žádostí:  22
hh
Počet projektů projednávaných Hodnotitelskými komisemi:  142
hh
Počet projektů doporučených HK:  79

 

Kolik účastníků II. výzvy již v CzechEkoSystém funguje

Realizované projekty (podepsaná smlouva o s poskytnutí podpory):  74

hh

Geografické rozložení

Percentuálně zastoupení projektů v jednotlivých krajích
z celkového počtu podaných žádostí  III. Výzvy.