SurfaceTreat a.s.

Společnost je zaměřena na výzkum, vývoj a výrobu v oblasti plazmových povrchových úprav. Cílem projektu je podpořit marketingovou strategii firmy a rozšířit oblast uplatnění pro velmi inovativní technologii šetrnou k životnímu prostředí. Technologie umožňuje zpracování práškových materiálů pro zlepšení jejich smáčivosti, a také úpravu plastových komponentů jako předúpravu před lepením, potiskem či lakováním. Další možností je využití tzv. atmosférické plazmové trysky pro kontinuální výrobní procesy. Součástí nabídky je dodávka zařízení pro plazmové povrchové úpravy tzv. „na míru“.

www.surface-treat.cz