Tůma Václav

Tuma_Vaclav

 

Všechna dosavadní zaměstnání:

 • 2010 – 2014 – ředitel společnosti ENERGOKLASTR CTT Vysočina o.p.s.
  řízení a koordinace aktivit spojených s chodem vědecko-technického parku, výstavba vědecko-technického parku a centra transferu technologií v Jihlavě, přímá komunikace s členy a partnery VTP Vysočina
 • 2009 – 2014 – jednatel biotechnologické společnosti BiotechInvest s.r.o., Praha, koordinace vědecko-výzkumných aktivit ve spolupráci s Akademií věd v oblasti experimentální medicíny v rámci aplikovaného výzkumu
 • 2009 – 2014 – Jednatel biotechnologické společnosti GENNEG Czech s.r.o., Praha, příprava a realizace projektů ve spolupráci s výzkumnými a experimentálními pracovišti v rámci operačního programu podpory podnikání – Akcelerace
 • 2009 – 2011 – obchodní koordinátor biotechnologického inkubátoru BioInova s.r.o., Praha, vedení výzkumných týmů, tvorba obchodní strategie, vybudování obchodní sítě na trhu v celosvětovém měřítku
 • 2006 – 2010   – Místostarosta obce Litohošťm,                                                                              vedení běžné agendy zastupitelstva, získávání a realizace dotačních titulů  z OP rozvoje venkova, prezentace obecních aktivit v rámci regionu
 • 1996 – 2010   – asistent ředitele biotechnologické společnosti Bio-Consult Laboratories, s.r.o., Praha;   vedení pracovního týmu, organizace práce, podílení se na strategickém rozvoji společnosti, prezentace společnosti vůči obchodním partnerům, organizace aktivit spojených s exkluzivním zastoupením nadnárodního koncernu v ČR a SR

 

Profesní zkušenosti:

 • Během pracovní kariéry v uvedených oblastech, při koordinaci řady výzkumných projektů a vedení dalších komerčních projektů (níže uvádím výčet těch nejdůležitějších), při zakládání a řízení pracovních skupin a při následném využití vzešlých nových technologických poznatků či dalších výstupů, převážně pak při jejich prezentaci, uvádění na trh či jejich transformaci v rámci komerčního využití a uplatnění v reálném životě, jsem získal mnoho relevantních zkušeností a dovedností, které bych rád předal formou koučingu konkrétním zájemcům.
  hh  
 • Výčet profesních zkušeností:
  zakládání a vedení nových společností, tvorba obchodních strategií, komunikace s obchodními partnery, orientace v problematice dotační politiky, orientace ve státní správě, PR, reklamní strategie
  hh
 • Přehled realizovaných projektů:
  rozvoj VTP a CTT Vysočina, OP Prosperita Výzva IV při MPO – ředitel projektu
  VTP a CTT Vysočina, OP Prosperita Výzva IV při MPO – ředitel projektu
  Vzdělávání vědeckých pracovníků v oblasti přenosu biomedicínských technologií do praxe, OPPA BioInova + ÚEM AV ČR – koordinátor projektu
  VaV cert. technologie izolace DNA z histopatologického materiálu
  MPO program TIP, Bio-Consult Laboratories, s.r.o, – koordinátor projektu
  Centrum biomedicínské informatiky Ústav informatiky AVČR + Bio-Consult Laboratories – koordinátor projektu

 

Dovednosti:

 • Německý jazyk – pokročilý
 • Ruský jazyk – pokročilý

 

Specializace:

 • Obchod
 • PR
 • marketing

 

Reference, úspěchy:

 • zajištění hladkého chodu vědecko-technického parku a centra transferu technologií, včetně výstavby a komunikace s partnery a veřejné správy
 • díky dosavadnímu působení zajištěné kvantum stabilních kontaktů v oblasti průmyslu, podnikání, obchodu
 • aktivní působení jako Skaut v projektu CzechEkoSystem – vyhledávání a podpora inovativních nápadů a start-up projektů
 • podpora a rozvoj technologických projektů v rámci Start-up campu FunTec a inovativní soutěže Technology Cup
 • významné rozšíření obchodní sítě výhradního zastoupení společnosti Bio-Consult Laboratories; předpovídání a formulace strategie finančního plánování a rozvíjení obchodní činnosti;