Upozornění pro účastníky projektu CzechEkoSystem

Vzhledem k ukončení realizace celého projektu CzechEkoSystem (CES) k 30. 9. 2015 si Vás dovolujeme požádat o maximální možnou spolupráci při případných opravách a doplňování informací v MZ uvedených. Po ukončení realizace projektu totiž nelze proplácet Vámi čerpanou podporu. Z tohoto důvodu nebudou schvalovány žádosti o posunutí termínu pro dodání MZ i oprav.

Naším cílem je proplatit veškeré uznatelné výdaje. Přesto si Vás dovolujeme upozornit na skutečnost, že při nedodržování stanovených lhůt budeme nuceni přistoupit ke krácení výdajů v příslušných MZ. Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že k případným opravám budete vyzván pouze dvakrát.

Pokud jste dosud neobdrželi od vaší kontaktní osoby za projekt CES žádné informace k předloženým MZ, znamená to pouze, že s ohledem na výrazně vyšší objem pracovních povinností neměla kontaktní osoba kapacitu se těmto MZ věnovat. Krácení výdajů i nadále považujeme za nejzazší řešení.

Děkujeme za pochopení,
tým CES