I. výzva k předkládání žádostí o podporu

I. výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci projektu CzechEkoSystem byla vyhlášena dne 11. ledna 2012. Žadatelé mohli předkládat své žádosti v termínu od 1. 5. 2012 do 29. 6. 2012. Na tuto výzvu byla alokována částka 60 milionů Kč.

 

Celkový počet podaných žádostí v I. výzvě46

hh

Hodnocení věcné stránky žádostí: 31 žádostí postoupilo do Hodnotitelských komisí

 

Výsledky hodnotitelských komisí:

Zasedání HK ze dne 3. 6. 2013: 3 doporučené projekty, 0 zamítnutých projektů.

Zasedání HK ze dne 6. 6. 2013: 4 doporučené projekty, 1 zamítnutý projekt.

Zasedání HK ze dne 25. 11. 2013: 2 doporučené projekty, 2 zamítnuté projekty.

Zasedání HK ze dne 26. 11. 2013: 2 doporučené projekty, 2 zamítnuté projekty.

Zasedání HK ze dne 27. 11. 2013: 3 doporučené projekty, 2 zamítnuté projekty.

Zasedání HK ze dne 4. 12. 2013: 3 doporučené projekty, 1 zamítnutý projekt.

Zasedání HK ze dne 5. 12. 2013: 3 doporučené projekty, 3 zamítnuté projekty.

 

Počet projektů doporučených HK 20

hh

Přehled projektů I. výzvy doporučených Hodnotitelskými komisemi

 

Termíny dalších HK:

Hodnocení první výzvy bylo uzavřeno.

 

Ke stažení: 

Dokumentace k I. výzvě