II. výzva k předkládání žádostí o podporu

II. výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci projektu CzechEkoSystem byla vyhlášena dne 2. dubna 2013. Žadatelé mohli předkládat své žádosti v termínu od 2.4.2013 do 31.10.2013. Na tuto výzvu byla alokována částka 128 milionů Kč.

 

Celkový počet podaných žádostí v II. výzvě: 35

 

Hodnocení věcné stránky žádostí: do Hodnotitelských komisí postoupilo 32 žádostí.

 

Výsledky hodnotitelských komisí:

Zasedání HK ze dne 25. 11. 2013: 1 doporučený projekt.

Zasedání HK ze dne 26. 11. 2013: 1 doporučený projekt.

Zasedání HK ze dne 27. 11. 2013: 1 doporučený projekt.

Zasedání HK ze dne 4. 12. 2013: 1 doporučený projekt.

Zasedání HK ze dne 21. 1. 2014: 3 doporučené projekty, 2 zamítnuté projekty.

Zasedání HK ze dne 24. 1. 2014: 4 doporučené projekty, 2 zamítnuté projekty.

Zasedání HK ze dne 27. 1. 2014: 3 doporučené projekty, 2 zamítnuté projekty.

Zasedání HK ze dne 28. 1. 2014: 3 doporučené projekty, 2 zamítnuté projekty.

Zasedání HK ze dne 29. 1. 2014: 3 doporučené projekty, 1 zamítnutý projekt.

Zasedání HK ze dne 9. 7. 2014: 1 doporučený projekt, 1 zamítnutý projekt.

 

Počet projektů doporučených HK 21

hh

Přehled projektů II. výzvy doporučených Hodnotitelskými komisemi

 

Termíny dalších HK:

Hodnocení druhý  výzvy bylo uzavřeno.

 

Ke stažení:

Dokumentace k II. výzvě